Disclaimer

Algemeen

Mooi Mens Coaching (KvK 77114469), hierna te noemen ‘Mooi Mens Coaching’, verleent hierbij toegang tot de website www.mooimensocaching.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Mooi Mens Coaching’ en derden zijn aangeleverd. ‘Mooi Mens Coaching’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘Mooi Mens Coaching’ zullen van persoon tot persoon verschillen. Uit een training- of coachingtraject krijg je net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om met het lesmateriaal aan de slag te gaan.

 

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Mooi Mens Coaching’ informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Mooi Mens Coaching'.